Jesteśmy na
widzisz zagrozenie? dzwon! 112 lub 998
widzisz zagrozenie? dzwon! 112 lub 998
widzisz zagrozenie? dzwon! 112 lub 998
widzisz zagrozenie? dzwon! 112 lub 998
widzisz zagrozenie? dzwon! 112 lub 998
Historia

Przed I wojną światową, w marcu 1913 roku, w osiedlu Leśniaków w Wiśniowej miał miejsce groźny pożar. W ogniu stanęło i doszczętnie spłonęło 5 budynków mieszkalnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Po tej klęsce ówczesny wójt, Pan Józef Kowal wraz z Radą Gminy zakupił czterokołową sikawkę z wężami. W tym czasie powstał również Komitet Założycielski OSP Wiśniowa, w którego skład weszli: Józef Kowal – wójt, Franciszek Krawczyński – sekretarz, Wojciech Murzyn, Wojciech Tomera i Jan Jamróz. Na pierwszym zebraniu do powstającej jednostki zapisało się 7 osób. Czterokołowa sikawka przywieziona z Austrii przechowywana była w stodole Pana Krawczyńskiego. W 1915r. Pan Tomera ofiarował plac na którym wybudowano szopę przeznaczoną na przechowanie sprzętu strażackiego. W 1919r. w Wiśniowej spłonęło całe osiedle Radoni, po tym nieszczęsnym wydarzeniu szeregi Straży Pożarnej zasilili kolejni ochotnicy.

W 1922r. Pan Józef Dominik został wybrany Komendantem OSP w Wiśniowej. Nowy Komendant miał silne poczucie obowiązku wobec straży, którą chciał zaopatrzyć w nowe mundury, oraz sprzęt ratowniczy. W celu uzyskania funduszy wraz z dyrektorem szkoły Panem Władysławem Krupą i jego małżonką zorganizowali sekcję teatralną. Z funduszy uzyskanych za występy oraz festyny organizowane przez teatr został zakupiony sprzęt oraz uszyto 13 mundurów.

W latach okupacji hitlerowskiej Straż Pożarna w Wiśniowej by nie być na usługach wroga działała w podziemiach. Nadal starano się o zakup nowego sprzętu. Dzięki pomocy Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej nabyto motopompę „Ohner M – 800”. W 1955r. zakupiono pierwszy samochód marki „Mercedes”. W roku 1959 na szopie – remizie wybudowana została wieża do suszenia węży oraz zamontowano syrenę alarmową. Zakupiony został samochód z demobilu wojskowego marki „Dodge” posiadający dwa napędy. Jednostka w której działało 35 członków została przegrupowana z dotychczasowej typu „KM”(Konno – Mechaniczny), na typ „S” – (Samochodowy).

W 1962r. członkowie zarządu za kwotę 22 tysięcy złotych zakupili drugą motopompę typu „Leopolia” na którą 50% dofinansowania otrzymali z PZU w Myślenicach. Przez paręnaście kolejnych lat zmieniali się naczelnicy, z tegoż okresu brak jest wielu zapisów o działalności OSP w Wiśniowej.

W dniu 6 lutego 1983r. na walnym zebraniu OSP został wybrany nowy zarząd w skład którego weszli:  Naczelnik – Stanisław Furman
 Prezes – Władysław Ciślik
 Zastępca prezesa – Stanisław Jasek
 Zastępca naczelnika – Jan Bajer
 Skarbnik – Władysław Kus
 Sekretarz – Tadeusz Wilkosz
 Członek zarządu – Stanisław Murzyn

Na zebraniu opracowano strategię działania jednostki na okres jednego roku. Podjęto starania o działkę pod budowę nowej remizy OSP. Już do 31 grudnia bieżącego roku wybudowana była pierwsza kondygnacja budynku w którym mieścić się miała remiza strażacka OSP w Wiśniowej. 2 października 1983 roku odbyła się uroczystość wmurowania Kamienia węgielnego. Uroczystość tą swoją obecnością zaszczycił wielce pomocny i oddany dla OSP Wiśniowa pracownik Rejonowej Komendy Straży Pożarnej, Pan Kapitan Jan Kutryba.

W dniu 6 maja 1984r. obchodzone było 70 – lecie OSP w Wiśniowej. Podczas uroczystości poświęcony został sztandar przechodni, ufundowany przez członków OSP oraz mieszkańców wsi Wiśniowa.

Pod koniec 1984r. zakończono budowę drugiej i trzeciej kondygnacji budynku strażnicy. W związku z utrudnieniami ze strony władz komunistycznych, druhowie postanowili sami kontynuować prace przy budowie remizy. Ich zaangażowanie oraz prace społeczne zostały docenione przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, pułkownika Feliksa przekazał OSP w Wiśniowej fabrycznie nowy beczkowóz „Star 244”.

W dniu 12 czerwca 1988r. nastąpiło otwarcie nowej strażnicy, której budowa trwała 5 lat. Wartość budynku wynosiła 36 milionów złotych, w tym 70% kwoty stanowił czyn społeczny członków OSP i miejscowej ludności. Posiadając wyposażenie kuchenne, członkowie zarządu postanowili odpłatnie wynajmować lokal pod różnego rodzaju uroczystości. Uzyskiwane w ten sposób dochody zostały przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem jednostki.

W tym samym roku druhowie z jednostki OSP w Wiśniowej odnieśli imponujący sukces zdobywając I miejsce w Zawodach Strażackich jednostek z obszaru Małopolskiego (woj. Krakowskie, Nowosądeckie i Bielskie) oraz III miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Strażackich w Opolu. Duży wkład w przygotowanie druhów do zawodów włożył ówczesny zastępca naczelnika Pan Stanisław Jasek, który również startował.

W 1998r. druhowie, a także lokalna ludność świętowali 85 – lecie powstania OSP w Wiśniowej. Podczas uroczystości sztandar OSP z Wiśniowej został odznaczony „Złotym Medalem”.

W 1999r.podjęto uchwałę o rozbudowie remizy. W tym samym czasie dzięki przychylności Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej płk Józefa Janusia, jednostka w Wiśniowej wzbogaciła się o drugi beczkowóz marki „Jelcz” i została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W dniu 13 sierpnia 2000r. odszedł na „Wieczną służbę” wielce zasłużony i oddany sercem sprawom OSP, prezes Władysław Ciślik.

W 2001r. obowiązki prezesa objął druh Stanisław Kus. W dniu 11 marca 2003r. jednostce OSP w Wiśniowej został przydzielony samochód marki „Ducato” wyposażony w sprzęt techniczny i medyczny przeznaczony do ratownictwa drogowego.

Dzięki staraniom prezesa Pana Stanisława Kusa jednostka otrzymała nieodpłatnie dwa samochody terenowe typu „Land rover 90” i „Land rover 110”. Remont otrzymanych samochodów wyniósł 40 tyś.zł. i został wykonany z wkładu własnego jednostki OSP w Wiśniowej. Także za własne pieniądze członkowie zarządu dokonywali licznych prac budowlanych i renowacyjnych:
 elewacja budynku
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 przebudowa i remont łazienek i toalet
 wymiana parkietu na sali balowej i wiele innych.

W 2013r. obchodzone było 100 – lecie działalności OSP w Wiśniowej podczas którego, za sumienne wywiązywanie się z obowiązków odznaczeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali prezes Stanisław Kus oraz zastępca naczelnika Stanisław Jasek.

W styczniu 2015r. po 32 latach służby społeczeństwu druh Stanisław Furman zrezygnował z pełnienia funkcji naczelnika OSP w Wiśniowej. Stanowisko to objął działający w jednostce OSP w Wiśniowej od 1978r. zastępca naczelnika, druh Stanisław Jasek. Nowy naczelnik wraz z prezesem Stanisławem Kusem działając aktywnie, modernizują remizę strażacką remontując klatkę schodową, salę balową oraz kuchnię. Po okresie jednego miesiąca szybko wykonanych prac remontowych obiekt nadaje się do dalszej eksploatacji.

W ciągu 1 roku kalendarzowego druhowie z jednostki OSP w Wiśniowej biorą udział w ok. 80 – ciu do 100 akcji ratowniczo – gaśniczych.
 Wypadki drogowe
 Pożary
 Ratowanie podczas powodzi
 Poszukiwanie osób zaginionych
 Ratowanie paralotniarzy
 Usuwanie zagrożeń na drogach np. kamienie, olej itp.
 Pomoc Pogotowiu Ratunkowemu przy transporcie chorych
 Usuwanie gniazd os i szerszeni
 Dowóz wody pitnej
 Usuwanie skutków wichur
 Zabezpieczenie imprez państwowych i okolicznościowych
 Udział w Uroczystościach Kościelnych
 Pokazy ratownictwa drogowego, gaśniczego oraz wysokościowego.

W 2015r. nowy naczelnik wraz z prezesem tworzą 11 osobową drużynę kobieco – dziewczęcą. Z własnych funduszy zostaje zakupione pełne kompletne umundurowanie dla druhen z OSP w Wiśniowej.

OBECNY STAN OSOBOWY OSP W WIŚNIOWEJ:
 Druhowie czynni – 57 osób
 Druhowie honorowi i wspierający – 16 osób
 Drużyna młodzieżowa męska – 6 osób
 Drużyna żeńska – 11 osób

SZKOLENIA:
 Posiadamy 6 osobową drużynę z uprawnieniami Specjalistycznego Ratownictwa Technikami Alpinistycznymi.
 8 druhów – wykwalifikowany ratownik medyczny
 14 druhów – obsługa sieci radiowych UFK MSWiA
 18 druhów – operator sprzętu mechanicznego straży pożarnej
 4 druhów – zakres współdziałania z ZSP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 5 druhów – koordynacja prowadzenia działań ratowniczych
w przypadkach zdarzeń masowych. Zabezpieczenie logistyczne uroczystości i imprez ZOSP RP

POSIADANY SPRZĘT:
 1 Samochód średni ratowniczo – gaśniczy „IVECO”
 1 Samochód średni ratowniczo – gaśniczy „STAR 244”
 1 samochód ratownictwo drogowe „DUCATO”
 1 samochód operacyjny „LAND ROVER 90”
 1 samochód ratownictwo wysokościowe „LAND ROVER 110”!


Projekt i wykonanie: Piotr Śmigla